Choď na obsah Choď na menu
 


Na stiahnutie

Výstavné podmienky

Na XXX. Zemplínskej výstave drobných zvierat a špeciálkou klubu Plymutiek a Zemplínskych králikov dňa 21. – 22. 10. 2017:

1.    Výstava sa bude riadiť podľa výstavného poriadku SZCH.

2.    Na výstavu je možné prihlásiť len čistokrvné zvieratá, t.j. tetované a obrúčkované.

3.    Na výstavu môžu byť prijaté len zvieratá s platným veterinárnym osvedčením, nie starším ako tri dni, kde bude potvrdené, že sú klinicky zdravé a pochádzajú z miesta bez nebezpečných nákaz.

4.    Zvieratá môžu byť vystavené jednotlivo alebo v kolekciách.

5.    Výstavné poplatky: Králiky: 50 centov, Králiky klub: 50 centov / klietka

Hydina: 1€/ voliéra, Holuby: 1 € / voliéra / 5ks, Holuby: 50 centov / klietka.

6.    Každý vystavovateľ vrátane mladých chovateľov sú povinný odobrať katalóg, pričom mladý chovateľ môže vystavovať max. 4 zvieratá bezplatne. Výstavné poplatky uhradí každý vystavovateľ pokladníkovi na príjmový doklad pri preberaní zvierat.

7.    Zvieratá treba na výstavisko doviesť osobne 19. 10. 2017 do 2000 hod.

8.    Posudzovanie zvierat bude 20. 10. 2017.

9.    Uzávierka prihlášok bude 06. 10. 2017, pričom prihláška musí byť potvrdená pečiatkou ZO SZCH.

10.     Prihlášky zasielajte na adresu: Milan Mikolaj, Okružná 478, Strážske 07222.  Prihlášku si môžete stiahnuť aj na internetovej stránke ZO SZCH Strážske - www.zoszchstrazske.estranky.sk .

11.     Výstava pre verejnosť bude otvorená 21. 10. 2017 od: 800 – 1700 hod, a 22. 10. 2017 od: 800 – 1500 hod.

12.     Výstavný výbor zodpovedá za kŕmenie a starostlivosť o vystavené zvieratá od prevzatia zvierat na výstavu do ich odovzdania vystavovateľovi po skončení výstavy alebo kupujúcemu a nezodpovedá za úhyn chorých zvierat.

13.     Predaj zvierat sa uskutoční prostredníctvom garantov. Po zaplatení v pokladni, budú zvieratá ihneď vydané garantom kupujúcemu. Vystavovateľ je u predajných zvierat povinný stanoviť predajnú cenu a pri odovzdávaní zvierat na výstavu odovzdať ich rodokmeň. K predajnej cene sa pripočítava 10% v prospech výstavy.

Veterinárny dozor je zabezpečený veterinárnou správou OVS Michalovce.

 

 

 

 

Prihláška

Na XXX. Zemplínskej výstave drobných zvierat a špeciálkou klubu Plymutiek a Zemplínskych králikov dňa 21. – 22. 10. 2017

Miesto výstavy: zimný štadión v Strážskom (pri kúpalisku)

Meno a Priezvisko:

Adresa:

Telefón:

 

Pohlavie

Plemeno

Farba

Tet. značky

Predajná cena

Pozn.

1:0

0:1

ľ. ucho

p. ucho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Katalóg

1,50 €

 

Uzávierka prihlášok 06.10.2017

 

Spolu

 

 

 

                                                                      Podpis chovateľa:

Prihlášku zasielajte: Milan Mikolaj, Okružná 478, Strážske 07222,                   Telefón: 0915 651 478